Sygdomspolitik

Hvorfor have en sygdomspolitik?

 

Bestyrelsen og personalet i Børnehuset Eremitagen har udarbejdet denne folder som en hjælp og vejledning til både forældre og personale i spørgsmål om syge børn.

 

Folderen tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk kommunes overordnede sygdomspolitik for børn i kommunens daginstitutioner. Folderen sætter fokus på, hvornår børn er syge og hvad vi sammen kan gøre for at begrænse smitten.

 

Med denne folder vil vi forsøge at gøre det let og ligetil at komme til enighed om, hvornår barnet kan komme i institutionen eller blive hjemme.


Krav og forventninger

 

Det kræver både fysisk og psykisk overskud for et barn at være i institution en hel dag. Barnet skal kunne indgå i sociale relationer og det skal kunne deltage i aktiviteter og lege både ude og inde.

 

Personalet gør en stor indsats for at få alle børn inddraget i husets aktiviteter og dagligdag. Der er naturligvis også plads til de børn som af en eller anden grund er mere trætte og `pylret´ end de plejer.

 

Personalet ved, at I som forældre er bedst til at vurdere barnet, og træffe beslutninger om hvorvidt barnet kan komme i institution eller ej. Omvendt er det personalet der er bedst til at vurdere om barnet er for sygt til at kunne indgå i dagligdagen, og dermed ikke kan blive i institutionen og må ringes hjem.

 

 

Retningslinjer ved sygdom

 

Når Personalet skal vurdere det syge barn indgår først og fremmest hensynet til det syge barn:

 

 •  Barnet skal ikke være i Børnehuset når det er sygt.

 •  Det syge barns behov kommer altid i første række.

 •  Forældrene skal have tillid til at personalet reagerer kompetent når barnet er sygt.

 •  Børns sundhed og sygdom er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

 

 Men også hensynet til Børnehusets øvrige børn indgår i vurderingen:

 

 •  Smittefarer overfor de andre børn og personalet.

 •  Alle børn – også de raske – har krav på personalets omsorg.

 

 Hvornår er børn syge?

 

Barnet er sygt når dets almene tilstand er svækket, så barnet ikke kan deltage i Børnehusets aktiviteter.

 

 •  Når barnet har feber, dvs. ca. 38 grader.

 •  Når barnet er forkølet med konstant løben fra næsen.

 •  Når barnet har diarre og/eller opkast.

 •  Når barnet har øjenbetændelse.

 

 Ved feber anbefales en feberfri dag. Ved øjenbetændelse anbefales det at barnet har været i behandling i to dage, før barnet igen kommer i institution.

 

 Fælles ansvar

 

I Børnehuset Eremitagen mener vi at det er et fælles ansvar mellem hjemmet og børnehuset at forebygge sygdom og fremme sundheden. Sygdom kan forebygges med god hygiejne, udluftning og sund kost. Vi anbefaler at alle forældre vasker deres børns hænder, (eller hjælper dem med at huske det) når de kommer og går fra institutionen.


Hvad gør personalet?

 

 • Personalet prioriterer at være ude med børnene hver dag.

 • Personalet står for afvaskning af møbler og legetøj.

 • Personalet er opmærksomt på desinficering af puslepladser og toiletter og hånd hygiejne.

 • Personalet sørger for rene sovepladser og dyner til børnene.

 

 Hvad gør forældrene?

 

 • Forældre og børn anbefales at spritte og vaske hænder i forbindelse med når I/de kommer og går fra børnehuset.

 • Forældre skal, så vidt muligt, vurdere om barnets tilstand er god nok til, at barnet kan afleveres i institutionen.

 • Det er vigtigt at tale åbent med personale om barnets tilstand og eventuelle tvivl.

 

Udarbejdet af Bestyrelsen i Børnehuset Eremitagen 2012