HLL Netværket

I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne organiseret i en netværk ledelses struktur. For Børnehuset Eremitagen betydet det, at vi er en del af et netværk der består af 7 institutioner i alt. Vores netværk hedder Hjortekær, Lundtofte, Lyngby netværket. I daglig tale bruger vi betegnelsen HLL-netværket.

 

I HLL-netværket er lederne af de 7 institutioner forpligtiget til at samarbejde. Dvs. der fordeles ansvars områder imellem lederne, som bygger på tanken om videndeling og at nyde godt af hinandens ressourcer og kompetencer. Souschef/Daglig pædagogisk leder gruppen mødes også jævnligt. Denne gruppe arbejder primært med pædagogiske tiltag der involverer personalet og børn i aktiviteter på tværs af institutionerne.

 

Der bliver arrangeret fælles personalemøder for HLL netværkets personale et par gange om året. Herudover er der en del små projekter på tværs, bl.a. i forhold til kommende skolebørn, de forskellige tovholder funktioner så som sundheds- og motorik tovholdere, BUT-tovholdere, sprog-tovholdere, SAL og Aktionslærings-tovholdere, Natur-tovholdere mødes for at inspirere hinanden og for at planlægge forskellige pædagogiske tiltag på tværs.

 

Alt dette er med til at styrke vores faglighed og professionelle tilgang til arbejdet med børnene. HLL Samarbejdet er samtidig med til at udfordre os til at tænke nyt og dygtiggøre os i forhold til forskellige arbejdsgange i institutionerne på alle niveauer.