Udeliv, personlige, sociale kompetencer

Udeliv, personlige, sociale kompetencer er daglige fokusområder, i vores børnehus. Vi har i de seneste år arbejdet meget med at kvalificere vores legepladser og vores rum og stuer, så de appelerer til forskellige former for leg og udvikling.

Vi har en fodboldbane med kunstgræs, der bruges flittigt af både vuggestue- og børnehavebørn. Boldbanenen giver børnene mulighed for fysiske lege og boldspil. Vi har også en bålhytte, der ligeledes bruges af alle børn, hvor vi ofte laver mad over bålet, men vi bruger også hytten til samlinger og som ramme for historiefortælling.

Vi vil meget gerne fortælle mere om de spændende aktiviteter som vi hver uge beskriver i et ugeskema, og hvor det også fremgår at børnene deles ind i mindre grupper, med det formål, at vi kan målrette aktiviteterne til børnenes udviklingsniveau og individuelle behov.

Ring os meget gerne op eller kom forbi og få en rundvisning (efter aftale) - vi elsker at få besøg!