Udover den daglige dialog vil vi meget gerne inviterer alle forældre til et godt samarbejde omkring deres børn. Dette sker bl.a. via forskellig møde aktivitet.

I kan i artiklen herunder læse mere om vores forældresamarbejde i Børnehuset Eremitagen.

Artiklen har været trykt i 0-14 tidsskriftet, nr. 1-2015.

Hele nummeret (100 sider) kan bestilles på tlf. 86187888.