Dagen starter og slutter

Nå I kommer om morgenen skal børnene tjekkes ind på en af de iPads der hænger uden for stuerne. Det er ligeledes vigtigt at tjekke ud når I går hjem.

På iPaden kan I også læse dagens dagbog og se de yngstes sovetider.

Samtidig forventer vi at forældrene siger goddag når barnet afleveres og farvel når barnet henters igen, så vi er klar over hvilke børn der er i vores varetægt.

Vi ser gerne af børnene er her inden kl. 9.30, da de fleste aktiviteter starter på det tidspunkt. På grund af morgensamling i vuggestuen, bedes afleveringen ikke ske imellem 9.00-9.15.

Hvis barnet hentes af en anden end mor og far bedes i give besked på børnelynet.

Hvis barnet holder en fridag, eller er blevet syg, vil vi også gerne have besked.