Den første kontakt

 

Den første kontakt til jer som familie er vores velkomstbrev, det modtager I inden jeres barn skal starte i institutionen. I velkomstbrevet byder vi jer velkommne i Børnehuset og fortæller jer om hvilken stue jeres barn skal være på. Vi beder jer om at tage kontakt til os for at lave en aftale om et formøde.

På formødet vil I bl.a. modtage vores folder "Når dit barn starter i vuggestuen" - den kan også findes herunder.

Bilag