Formøde

 

Når I som forældre kommer til formøde hos os vil den pædagog der skal "køre jeres barn ind" tage imod jer.

Vi vil fortælle jer om dagens gang og vores pædagogiske principper. Det er ligeledes vigtigt for os at høre om jeres barns vaner, rytmer og behov, så vi har de bedste betingelser for at kunne tage godt imod jeres barn.

Til sidst vil vi vise jer vores hus, den stue jeres barn skal være på og I får mulighed for at hilse på resten af stuens personale.

Indskrivningspapirer/kartotekskort, særlige oplysninger og erklæringer (foto mm.) skal udfyldes på Børnelynet, inden jeres barn starter. 

I kan læse mere om BørneLynet under "om Eremitagen" - "BørneLynet vores intranet"