3 Månederssamtale

3 månederssamtalens formål er at gøre status på opstartsperioden. Samtalen er en gensidig udveksling af indtryk og oplevelser i forbindelse med jeres barns start i Børnehuset. Det er vigtigt i forhold til vores samarbejde om jeres barn at vi opbygger en god tillidsfuld relation.

Når tiden nærmer sig, inviterer vi til samtale og udleverer en folder der beskriver hvad samtalen vil indeholde fra vores side, men også at vi forventer at I giver os feedback på jeres oplevelse af, at starte i vores Børnehus.