Overgangssamtale

Overgangssamtalen er en samtale vi afholder i forbindelse med barnets overgang fra vuggestue til børnehave. Formålet med samtalen er, at vi sammen med jer forældre har mulighed for at tale sammen om barnets parathed og udvikling i forhold til børnehave start.

Når tiden nærmer sig børnehave start informerer vi jer via brev, om at deres barn har fået plads i børnehaveafdelingen og på hvilken stue. Senere vil vi invitere jer via en folder til overgangssamtalen, hvor vi foreslår møde dato og som indeholder en dagsorden – og information om hvilke personaler der deltager.

Der deltager en repræsentant fra vuggestue gruppen barnet går i, og en repræsentant for barnets kommende børnehave gruppe. I har herved også mulighed for at møde en voksen fra børnehave gruppen inden barnet starter.  Dagsordenen for mødet er:

·         Gennemgang af barnets udvikling og parathed  - Vuggestue pædagogen

·         Afslutning i vuggestuen – Vuggestue pædagogen og forældrene

·         Start og indkøring i børnehave afdelingen – Børnehave pædagogen og

          forældrene

·         Praktiske informationer vedr. børnehave afdelingen – børnehave pædagogen

·         Evt. spørgsmål fra jer forældre

Børnehave pædagogen får på dette møde mulighed for at få informationer om barnets styrker og evt. udfordringer, der er nyttig viden når barnet starter i børnehave afdelingen. Det er ligeledes en stor fordel for børnehave pædagogen, såvel som for jer forældre, at have haft mulighed for at hilse på hinanden og få afklaret evt. spørgsmål inden barnet starter.