Trivselssamtale

Trivselssamtalen er en samtale imellem en pædagog på barnets stue og jer forældre med udgangspunkt i jeres barns udvikling og trivsel. Samtalen afholdes et år efter at jeres barn er startet i børnehaven, og varer ca. en halv time.

Der tages kontakt til jer forældre når tiden nærmer sig, via folderen ”trivselssamtale” som også fungerer som dagsorden.