Før skole samtale

De kommende skolebørn stopper i Børnehuset 1. maj hvert år. De starter i SFO og har herved et par måneder sommeren over til at vende sig til skolemiljøet inden skolen starter i august. Det betyder at vi i Børnehaven skifter skolegruppe den 1. maj.

Samtale og skolepapirer

Den sidste samtale i Børnehuset Eremitagens regi ligger i februar måned, inden SFO start i maj. Samtalens formål er at gennemgå skolepapirerne, som både I som forældre og stuepædagogen har udfyldt. Skolepapirene beskriver barnets forskellige udviklingsområder og bidrager herved med nyttige informationer i forhold til skole start. Informationerne giver skolen de bedste forudsætninger for at tage godt imod jeres barn.

Efter mødet færdigskriver pædagogen skolepapirerne og de sendes herefter til den skole barnet skal gå på. Overgangspapirerne skal være skolen i hænde 1. marts.

 

Skoleudsættelse

Hvis et barn i børnehaven skønnes ikke at være skoleparat drøftes dette med jer forældre. Om barnet skal i skole eller ej er altid forældrenes beslutning. Hvis personale og forældre er enige om at barnet ikke er modent nok, søges der om skoleudsættelse, som skal begrundes i en beskrivelse af barnet som pædagogen udfærdiger. Forældrene skal også begrunde ønsket om udsættelse. Anmodningen om skoleudsættelse vurderes af den ledende skolepsykolog samt modtagende skole. Anmodningen skal være forvaltning og skole i hænde 1. november.