Nyttige Link

Her kan du linke til mange internetsider - Både offentlige og private.

Se nedenstående:

Borger.dk er din adgang til det offentlige. Her kan du finde informationer og betjene dig selv over for det offentlige. Her det siden med dagpleje, vuggestue, børnehave og privat børnepasning.

https://www.borger.dk/Sider/Dagpleje-vuggestue-boernehave-og-privat-pasning.aspx?NavigationTaxonomyId=d4c79ff4-1258-4d19-aaa5-4fbf7c835704

 

Skriv dit barn op til dagtilbud - Lyngby-Taarbæk Kommune:

Her finder du stort set alle oplysninger vedrørende kommunens dagtilbud.

http://www.ltk.dk/node/372

 

Lyngby-Taarbæk Kommune Børn og unge:

Indgangen til Kommunens side hvor du kan finde relevante oplysninger om Børn og Unge:

http://www.ltk.dk/boern-og-unge

 

Dagtilbudsloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137202

 

Motorikhuset:

http://www.motorikhuset.ltk.dk/composite-8984.htm

 

Red Barnet:

http://www.redbarnet.dk/

 

Giftlinjen:

http://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/forside/