Pædagogiske Metoder

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i systemisk tænkning. De enkelte handlinger, begivenheder og problematikker ses som dele af en større helhed. Vi arbejder med at synliggøre mønstre og sammenhænge og med at styrke vigtige relationer. Dette sker bl. a. via Systematisk analyse af læringsmiljøer (SAL) og aktionslærings forløb (AL) og arbejdet med synlig læring (SL)